Media
Publicerat: 2015-02-13

Spaning

För evigt på sociala medier

För evigt på sociala medier

Vad händer med ditt Facebook-konto efter att du har dött? En fråga som blir allt mer relevanta i de sociala mediernas tidevarv. Nu tar Facebook ett nytt grepp kring detta och lanserar en ny funktion för att hantera konton efter att innehavaren avlidit. Redan förut har det gått att göra om en avliden persons Facebook-konto till en minnessida. Nu kan man även själv bestämma vad som ska hända när man dör. Under säkerhetsinställningar kan man nu ange en person som får tillgång till kontot. Personen kan också ges möjlighet att ladda ned en kopia av kontoinnehavarens bilder och statusuppdateringar. Vill man inte att facebookväggen ska vara kvar så kan man i stället ställa in att kontot bara ska raderas efter man dött. Den nya inställningen ska komma under Säkerhetsinställningar på Facebook. Till en början införs det i USA. Det är inte sagt när denna nya inställning kommer till resten av världen.
Läs mer här: http://www.bbc.com/news/technology-31438707