Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2023-01-04

Spaning

Förändrad e-handel

Förändrad e-handel

E-handeln i Sverige är under förändring. Det visar rapporten Konsumentkompassen från sajten Prisjakt. I rapporten kan man bland annat läsa att Black Friday är på tillbakagång. 28 procent av svenskarna uppgav att de handlade på Black Friday-rean i år Det är en minskning med 8 procentenheter, jämfört med i fjol. Black Friday är dock fortsatt den överlägset största readagen på året. 21 procent svarade att de handlade under denna dag, jämfört med exempelvis 9 procent under annandag jul.

Rapporten återkommer ofta till att svenskarnas privatekonomi stramas åt. De genomsnittliga priserna ökar i många segment. Rapporten visar också att många nu väljer billigare alternativ för att komma undan inflationen. Prisjakts Köpkraftindex för fjärde kvartalet 2022 landar på 5,9. Det är en minskning med 8 procent mot föregående kvartal. Jämför vi mot det första kvartalet 2022 så har köp-kraften minskat med hela 16 procent i år, framgår det av undersökningen.

Drygt var fjärde svensk (27 procent) uppger att de har goda möjligheter att spendera pengar på fysiska varor de kommande tre månaderna, vilket kan jämföras mot förra kvartalet då var tredje (33 procent) svarade detsamma, skriver Prisjakt. Mest påverkad är åldersgruppen 30 till 49 år. Här minskar Köpkraftsindex med 9 procent, från 6,4 i Q3 till 5,8 i Q4.

De kategorier som står sig starkast är mode, kläder och accessoarer. 44 procent uppger att de ska köpa det kommande kvartalet. Det är dock en minskning med 5 procent, jämfört med tredje kvartalet i år. Därefter följer skönhet och hälsa som 27 procent ska satsa på. Minskningen är där -1 procent, mot Q3. Sport och fritid ska en av fyra satsa på och en av fem på böcker och media. I dessa fall rör det sig om nedgångar på -5 respektive -2 procent. Det som står längst ner på priolistan är hushållsapparater och vitvaror samt fordon och tillbehör. I båda fallen är det vara 9 procent som ska satsa på dessa kategorier.

Hur kommer dock vi svenskar shoppa de närmaste månaderna? Jo, de flesta svarar att de ska handla i fysiska butiker, 29 procent, medan 22 procent främst ska shoppa online. En av fyra uppger också att de ska handla lika mycket online som i fysisk butik. Men vad gäller miljön märks ett trendbrott. De medvetna konsumenterna svarar att de ska göra färre miljövänliga val under det fjärde kvartalet. 28 procent uppger att de ska köpa en begagnad produkt, vilket är en minskning med -3 procent, sedan i Q3. 15 procent ska köpa en miljömärk produkt de kommande tre månaderna, vilket i sin tur är en nedgång med -4 procent. Och 5 procent ska välja en butik med miljöprofil (-2).

 

Källa: https://konsumentkompassen.prisjakt.nu/

 

Bild: Depositphotos