Mat / Dryck Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2024-05-13

Spaning

Lågprishandeln på frammarsch

Lågprishandeln på frammarsch

Sedan 2004 har lågprishandelns omsättning mer än fyrdubblats. Utveckling på senare tid tyder även på att Sverige håller på att närma sig jämförbara länder med ännu högre andel lågprishandel. HUI Researchs senaste kartläggning av lågprishandeln visar att den både är mer lönsam och mindre konjunkturkänslig än övriga detaljhandeln.

Under de senaste cirka 20 åren har lågprishandelns omsättning gått från cirka 30 miljarder kronor till 124 miljarder kronor. Tillväxten har varit stadig i tider av ekonomisk kris, så som finans-och eurokrisen 2008–2012 och även senaste årens ’levnadskostnadskris’.

Den högre lönsamheten beror delvis på att lågprishandeln har högre marginaler och högre kapitalomsättningshastighet jämfört med övriga detaljhandeln.

Några av rapportens huvudinsikter:

  • Lågprishandeln har haft en snabb tillväxt – omsättningen har ökat med cirka 8% per år sedan 2004.
  • Lågprishandeln är mer lönsam än detaljhandeln – mellan 2005–2021 har rörelsemarginalen konsekvent legat cirka 1 procentenhet högre i lågprishandeln.
  • Den svenska lågprishandeln har länge varit något mindre utvecklad än i jämförbara länder men vi ser nu tecken på konvergering.

 

Källa: https://hui.se/wp-content/uploads/2024/05/L%C3%A5gprisrapport-2024.pdf

 

Bild: HUI