Reklam
Publicerat: 2016-12-08

Spaning

Förbud för oetisk reklam på gång i Stockholm

Förbud för oetisk reklam på gång i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholm är i sin senaste verksamhetsbeskrivning för 2017 på väg att implementera etiska riktlinjer för reklam på de reklamplatser som staden ansvarar för. Detta ska göras för att säkerställa att diskriminering inte förekommer på någon grund. I korthet kommer det att innebära att reklam som anses ha sexistiskt innehåll inte kommer få sättas upp på stadens reklamplatser. Riktlinjerna kommer endast att gälla reklampelare som tillhör Stockholms Stad och inte, till exempel, reklam i tunnelbanan, då det är SLs ansvar, samt busskurer som tillhör landstinget.
http://www.sll.se/politik/politiska-organ/trafiknamnden/