Media Reklam
Publicerat: 2016-05-26

Spaning

TV-marknaden fortsätter att digitaliseras

TV-marknaden fortsätter att digitaliseras

Mediavisions nyutkomna årliga branschrapport över den svenska TV-marknaden visar att det pågår en tydlig tittarförflyttning från traditionell TV till online. Totalt omsatte TV-marknaden 21,5 miljarder kronor 2015, vilket innebär en ökning på 2,4 procent mot föregående år. En allt större del av TV-industrins intäkter kommer från digitala tjänster. För helåret 2015 beräknar Mediavision att 15 procent av marknadens totala intäkter (exklusive public service) kommer från webb-TV, motsvarande 2,5 miljarder kronor. De ökade digitala intäkterna kommer från såväl reklam- som betalsidan. Digitaliseringens effekter förväntas intensifieras under 2016, då Mediavision bedömer att andelen digitala intäkter kommer att öka till nära 20 procent av TV-marknadens totala omsättning. Detta baseras på att både räckvidd och tittartid för webb-TV fortsätter stiga, samt att konsumenterna visar fortsatt köpintresse för streamingabonnemang. Analysen visar också att digitaliseringen leder till omfördelning av intäkterna mellan branschens aktörer, där internationella aktörer såsom Youtube och Netflix tar allt större andelar på bekostnad av inhemska spelare.
Läs mer här: http://www.mediavision.se/nyhet/svensk-tv-marknad-2016-digitaliseringen-allt-mer-pataglig/