Ford lanserar trafiksäkerhets-kampanj  för cyklister

Ford lanserar trafiksäkerhets-kampanj  för cyklister

Ford lanserar nu sin europeiska trafiksäkerhetskampanj Share the Road vars syfte är att öka förståelsen mellan bilister och cyklister – och därigenom skapa en säkrare trafikmiljö. Bl.a. så har man tagit fram ett virtual reality-koncept, ”WheelSwap”, som sätter cyklister bakom ratten och vice versa för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Kampanjen Share the Road som ska såväl öka säkerheten som reducera utsläpp och köbildning. Den ska också skapa harmoni mellan vägtrafikanterna och markerar Fords tro på att om fler cyklister lär sig att cykla säkert – speciellt på kortare sträckor – gangnar det alla.

Ford har därför låtit producera ett banbrytande virtual reality-koncept, WheelSwap, som låter cyklister och bilförare byta plats med varandra. Här får de uppleva hur vårdslös bilkörning och cykling kan leda till farliga, och potentiellt dödliga, situationer för sina medtrafikanter.

WheelSwap gör det möjligt för bilister att se ur cyklistens synvinkel hur skrämmande det kan vara när förare kör för nära, svänger utan att använda blinkers och öppnar bildörrar utan att kontrollera efter cyklister. Den andra versionen gör det möjligt för cyklister att uppleva hur det är för bilförare när de ignorerar rödljus, cyklar på enkelriktade gator och gör oväntade svängar.

Mer än 1 200 personer deltog i den första studien i kampanjen som genomfördes i fem europeiska länder. 70 procent av dem som testade WheelSwap visade större empati för sina medtrafikanter efter att ha sett VR-filmen jämfört med dem som inte hade det. Vidare avsåg 91 procent att ändra på vägvanor. Och bara två veckor efter att ha testat WheelSwap hade 60 procent förändrat sitt beteende i sina dagliga resor.

 

Se kampanjfilmen här: