Resa
Publicerat: 2022-02-24

Spaning

Fördubblat antal elbilar under 2021

Fördubblat antal elbilar under 2021

I slutet av 2021 fanns det 110 177 elbilar i trafik i Sverige. Jämfört med ett år tidigare så har antalet elbilar ökat med 98 procent. Ökningstakten är stor i alla län, den största ökningen noteras i Örebro län där elbilarna ökade med 127 procent på ett år. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Andelen elbilar uppgick till 18 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar under 2021, mot 9 procent under 2020. Vid sidan av elbilarna så ser man även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider. Var tredje elbil i landet finns registrerad i Stockholms län, totalt 36 721 elbilar. Därmed är 4 procent av alla personbilar i trafik i Stockholms län elbilar. Lägst andel har Norrbottens län, där elbilarna utgör 1 procent av personbilarna. Samtidigt var ökningstakten av elbilar under 2021 betydligt högre i Norrbottens län jämfört med Stockholms län. De bilar som enbart drivs med bensin minskade mest i antal under 2021 (-3 procent) men utgör fortfarande en majoritet, 52 procent, av alla personbilar i trafik.
 
Källa: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2022/fordon-i-lan-och-kommuner-2021.pdf
 
Bild: Depositphotos