Resa
Publicerat: 2016-02-03

Spaning

1 000 km solväg

1 000 km solväg

Nu ska tekniken Wattway testas i storskala i Frankrike. Med den nya tekniken ska franska vägar fungera som solkraftverk. Planen är att 1000 km väg ska beläggas med solceller av polykristallint kisel som ger el utan att väggreppet försämras. Bakom projektet står det franska institutet för solenergi som tillsammans med byggföretaget Colas har utvecklat solceller av polykristallint kisel som är tänkt att bädda in i ett substrat som kan läggas direkt på vägbanan. Panelerna är endast några millimeter tjocka men är tillräckligt stabila för att även lastbilar ska kunna köra på dem. Ytan ger dessutom ett väggrepp som inte äventyrar trafiksäkerheten. Tekniken kallas Wattway och enligt tillverkarna ska 20 kvadratmeter solceller ge tillräckligt med ström för ett franskt normalhushåll, dock inte för uppvärmning, baserat på tusen soltimmar per år.
Läs mer om projektet här:
http://www.wattwaybycolas.com/en/