Är oljebolagens dagar räknade?

BNP Paribas har släppt en rapport i vilken man dömer ut fossildrivna fordon. Man menar att ekonomin för olja för bensin- och dieselbilar jämfört med vind- och solkraftsdrivna elbilar är på stadig nedgång och att oljebolagens tid snart är över.

I sin analys har man använt metoden EROCI (Energy Return on Capital Invested) och jämfört hur mycket energi en given investering i olja respektive förnybar energi ger. Enligt beräkningarna är både vind- och solkraft överlägsna oljan när det kommer till nettoenergi, det vill säga energin som de facto driver hjulen framåt. Rapporten fokuserar på transportsektorn men resultatet ska gå att applicera inom alla oljeintensiva branscher.

”Även om vi tar med oljans strukturella fördelar tror vi att det redan idag är omöjligt för olja att konkurrera med förnybar energi när det gäller ekonomin sett över en investeringscykel”, skriver man i rapporten.

Enligt rapporten beror dagens situation, det vill säga dominansen av fossildrivna bilar och elbilar i minoritet, på 100 års försprång för oljeindustrin – men att vi snart kommer att få se ett paradigmskifte.

Rapporten i sin helhet: https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/1094E5B9-2FAA-47A3-805D-EF65EAD09A7F

Bild: Depositphotos.