Media
Publicerat: 2012-10-04

Spaning

Försäkra din Facebook-profil

Försäkra din Facebook-profil

I takt med att vi lever våra liv alltmer digitalt och exponerar oss på olika hemsidor blir frågan om vem som äger informationen om oss själva och hur den kan användas allt mer uppmärksammad. En av de viktigare aspekterna är vad man kan göra för att skydda sin digitala identitet. Brittiska ALLOW har tillsammans med Legal Insurance Management lanserat ett försäkringsskydd för digitala identiteter. För drygt 40 kronor per månad är det nu möjligt att försäkra t ex sin Facebook-profil. Försäkringen ger försäkringstagaren access till Allows team av experter som i händelse av otillåten användning av konton kan hjälpa till med att spärra konton, leta reda på och ta bort olämpligt material. Försäkringen täcker också upp till 10 000 pund i ersättning för advokatkostnader etc samt upp till 3 000 pund i ersättning för ”sveda och värk”. Läs mer på http://i-allow.com/allow-launches-the-uks-first-social-media-insurance/