Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2015-04-17

Spaning

Försäkringsbolag vill använda drönare

Försäkringsbolag vill använda drönare

Är försäkringsbolag nästa stora användare av drönare? Amerikanska försäkringsbolaget AIG har ansökt och fått tillstånd av amerikanska flygmyndigheter att använda drönare. Tanken är att bolaget i första skedet ska kunna använda de obemannade flygfarkosterna för att undersöka svårtillgängliga katastrofdrabbade områden snabbare. Därigenom kunna ge de drabbade snabbare hjälp. I ansökan har man dock angett att drönare även skulle kunna användas för att övervaka och dokumentera olika risker vilket kan tolkas som att man även tänker sig att använda farkosterna för att övervaka sina försäkringstagare. Kanske i utbyte mot lägre premie?
Läs mer här: http://www.insurancejournal.com/news/national/2015/04/08/363647.htm