Nordnet + TINK

Snart så kommer Nordnet som första bank i Norden att erbjuda sina kunder att se sitt samlade sparande i aktier och fonder, oavsett i vilken bank det finns.