Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2023-02-21

Spaning

Försämrade matvanor i Sverige

Försämrade matvanor i Sverige

Matvanorna i den vuxna befolkningen har försämrats under de senaste åren. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Vad som ligger bakom utvecklingen behöver undersökas vidare. Möjligen kan covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna ha påverkat förutsättningar för hälsosamma matvanor. Undersökningen genomfördes under perioden februari-maj 2022.

Resultaten baseras på fyra indikatorer där konsumtion av grönsaker och rotfrukter, frukt och bär, fisk och skaldjur samt sötad dryck ingår. Indikatorerna om fisk och skaldjur samt sötad dryck har funnits med sedan 2016. Sammantaget visar alla dessa indikatorer på en förändring av matvanorna i en negativ riktning som kan påverka både hälsa och miljö.

Resultaten visar också att matvanorna fortsatt är ojämlikt fördelade i befolkningen där bland annat kvinnor har haft en sämre utveckling än män. Det finns även skillnader utifrån utbildningsnivå och ålder. Till exempel är det en högre andel av äldre än yngre personer som äter frukt och bär samt fisk och skaldjur.

När en stor andel av befolkningen förändrar sina matvanor beror det på faktorer i den sociala och fysiska miljö som de lever i och inte på individuella orsaker. Det kan handla om till exempel förändringar i utbud, priser, marknadsföring och tillgänglighet till mat.

I en intervjustudie från Folkhälsomyndigheten 2022 framkom att unga vuxna upplevde att pandemin hade haft negativa effekter på deras fysiska hälsa, vilket i sin tur upplevdes försämra den psykiska hälsan. De beskrev en bristande kosthållning med antingen för lite mat, för att de helt enkelt inte haft råd eller möjlighet att köpa mat, eller för mycket alternativt för ”onyttig” mat.

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/februari/forsamrade-matvanor-i-sverige/

 

Bild: Depositphotos