Hälsa / Träning Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2023-10-19

Spaning

Svenskarna dricker mindre alkohol än innan pandemin

Svenskarna dricker mindre alkohol än innan pandemin

Alkoholkonsumtionen är inte tillbaka på samma nivå som före pandemin. Det framgår av definitiva uppgifter om alkoholkonsumtionen 2022 som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), tagit fram. Alkoholkonsumtionen sjönk under pandemin. Sedan har den ökat – men är inte tillbaka till samma nivåer. Under 2022 var den totala alkoholkonsumtionen 2 procent lägre än året före pandemin, år 2019.

I tabellen redovisas den totala alkoholkonsumtionen uppdelad på de olika källornas andelar under 2022 i ren alkohol, definitiva uppgifter.

Källa                                    Andel 2022

Systembolaget                    70 %

Restauranger                       11 %

Resandeinförsel                  8 %

Folkölsförsäljning               4 %

Hemtillverkning                  3 %

Internethandel                   2 %

Köp av smugglad alkohol   2 %

Summa                               100 %

 

Källa: https://www.can.se/publikationer/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2001-2022/

 

Bild: Depositphotos