Framtidens jobb

Framtidens jobb

Kulturkurator, technovator och konceptdirigent. Det är nya yrkesroller som vi kommer att få se alltmer av på framtidens arbetsmarknad. Är du däremot digital analytiker eller CEO-specialist riskerar du att ditt jobb tas över av en robot. Det visar en nyligen genomförd undersökning av rekryteringsbolaget Bohmans Nätverk.

Bohmans nätverk identifierar i undersökningen sju nya yrkesroller som kommer att bli allt vanligare i takt med att organisationer genomgår en digital transformation:

Technovator – En person som kan översätta tekniska lösningar till sammanhållna kundupplevelser.

Kulturkurator – En resurs som endast fokuserar på att utvärdera, förbättra och utveckla företagskulturen.

Konceptdirigent – Tar över efter kreatörerna när fokus skiftas från kreativitet till att skapa koncept.

Affärsinspiratör – Projektledare och affärsutvecklare i ett. Jobbar agilt och tvärfunktionellt för att dirigera och driva varumärkesbyggande aktiviteter på ett smidigt sätt.

Varumärkesarkitekt – En person som säkerställer att kundupplevelsen är sammanhållen och konsekvent i alla kanaler.

Projektkatalysator – Utvecklar projekt och jobbar tvärfunktionellt med affärsutveckling. Får saker att hända och kan argumentera för idéer både ur ett affärsmässigt och kulturellt perspektiv.

Varumärkesoperatör – Ser till att varumärket får liv internt så att varumärkeslöftet efterlevs och utstrålas såväl internt som externt.

 

Yrkena som automatiseras och försvinner

Undersökningen visar också att flera jobb försvinner med den digitala transformationen. Främst handlar det om jobb som hanterar stora datamängder.

SEM-specialist – Specialist på sökmotorsmarknadsföring.

SEO-specialist – Specialist på sökordsoptimering.

Digital Analytiker- Specialist på att mäta och analysera det digitala landskapet.

Medieköpare – Specialist på att göra medieval för att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med rätt budskap.

Undersökningen Framtidens Byrå grundar sig dels på djupintervjuer med 20 marknadsdirektörer och byråledare på kommunikationsbyråer, och dels på en enkätundersökning bland 200 beslutsfattare på marknadsorganisationer och kommunikationsbyråer i Sverige.

 

Beställ rapport (gratis): https://www.bohmans.com/bestall-rapport/