Dubais regering papperslös

Dubais regering har nu blivit papperslös, all intern och extern korrespondens skall vara digital, detta underlättar dessutom transparens, snabbare och mer tillgänglig information/kommunikation. Regeringen tror att deta kommer att spara in 350 miljoner USD per år.