Mat / Dryck
Publicerat: 2016-11-15

Spaning

Framtidens lantbruk

Framtidens lantbruk

En av de stora framtidsfrågorna är vad vi ska äta och hur den maten i så fall ska produceras. Helst på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Ett svar på dessa frågor kan man få i den nyligen publicerade rapporten ”Framtidsberättelser från lantbruket 2030”. Med sju berättelser om det svenska lantbruket år 2030 vill forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU inspirera till diskussion och kunskapsproduktion om morgondagens lantbruk och matproduktion. Berättelserna lyfter fram både möjligheter och hot och väcker många frågor. Boken är ett resultat av en framtidsstudie som påbörjades hösten 2014.
Rapporten Framtidsberättelser från lantbruket 2030 kan laddas ner från Framtidens lantbruks webbplats: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fr-lantbr/publikationer/framtidsberattelser-fran-lantbruket-ar-2030_webb.pdf