Shopping
Publicerat: 2015-06-16

Spaning

Galleria för återbruk

Galleria för återbruk

I Eskilstuna invigs inom kort ett återvinningscentrum med en nybyggd återvinningscentral. På samma plats öppnar även Sveriges första återbruksgalleria – ReTuna Återbruksgalleria. Ett nytt koncept för butiker som har återbruk (upcycling) som affärsidé och där alla verksamheter kommer att bedrivas på ett klimatsmart och miljömedvetet sätt. Förutom att erbjuda attraktiv shopping av återbrukade produkter ska ReTuna Återbruksgalleria vara en plats dit människor kan komma och lära sig om återvinning, återbruk, kretsloppstänkande och hållbarhet. I samma hus öppnar Eskilstuna Folkhögskola sin utbildning Recycle Design – Återbruk. Och i samarbete med dem och andra externa aktörer ska kunder och besökare bjudas in till föreläsningar, workshops och event.
Läs mer här: http://www.eem.se/privat/atervinning/retuna/