Mode / Design Värderingar
Publicerat: 2014-07-18

Spaning

Gammal bok får ny design

Gammal bok får ny design

Bibeln sägs vara den största av alla berättelser, men det är få som har läst den från pärm till pärm - även om man säger sig vara kristen. Inte undra på det när formatet på denna tegelsten knappast kan kallas läsbar. Texten är uppdelad i två kolumner med ett teckensnitt som är minimalt och rader som ligger alldeles för tätt.
För att öka den bibliska läskunnigheten och få fler att läsa denna klassiska berättelse vill en amerikansk typograf omforma bibeln och göra designen mer anpassad för den moderna läsaren. Genom ett Kickstarterprojekt har han ansökt om pengar för att kunna dela upp bibeln i fyra volymer, två för vardera testamente, öka radbrytningen och byta ut teckensnittet till ett enklare och större. För att göra den än mer lättillgänglig tas versnummer, fotnoter och andra referenser bort. Motiveringen till detta tilltag är att bibeln i original inte inbegrep några referenser - det är något som tillkom under medeltiden.
Kan en annan design på bibeln öka den bibliska läskunnigheten, eller kommer den fortfarande vara för tungrodd och fortsätta samla damm i hyllorna?
http://vimeo.com/99418117
Läs mer om projektet:
http://www.bibliotheca.co/#about
https://www.kickstarter.com/projects/530877925/bibliotheca