Hem / Boende
Publicerat: 2014-07-25

Spaning

Gångstäder utan förorter

Gångstäder utan förorter

"Walkable urbanism" är en trend runt om i världen. Att bygga och utveckla städer där gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik har många fördelar. En ny studie av The Center for Real Estate and Urban Analysis på The George Washington University visar att städer som utvecklas som "gångstäder" har bättre ekonomisk utveckling och attraherar mer välutbildade invånare. Miljöaspekten är naturligtvis också en viktig fördel.
Samma studie menar att förorter kommer vara ett minne blott. Det handlar om att få staden att bereda ut sig på ett sätt så att det inte går att skilja förorten från själva staden.
I rapporten rankas USAs städer och vilka som har potential att utvecklas till "gångstäder" framöver.
Läs mer: http://www.smartgrowthamerica.org/locus/foot-traffic-ahead/