Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-12-07

Spaning

Gemini, Googles generativa AI-utmanare

Gemini, Googles generativa AI-utmanare

Google lanserar nu sin nya modell för generativ AI, Gemini. Det konversationsbaserade generativ AI-verktyget är Googles mest kraftfulla, enligt företaget, och är tänt att utmana andra LLM:er som Metas Llama 2 och OpenAI:s GPT-4.

Googles LLM-modell kan hantera flera olika inmatningsmetoder, till exempel foton, ljud och video, en så kallad multimodal modell. Standardmetoden för att skapa multimodala modeller innebär vanligtvis att man tränar separata komponenter för olika modaliteter och sedan sammanfogar dem.

Gemini 1.0 kommer att finnas i tre olika versioner:

Gemini Ultra - den största ”och mest kapabla” modellen för mycket komplexa uppgifter.

Gemini Pro - den modell som är ”bäst lämpad” för skalning över ett brett spektrum av uppgifter.

Gemini Nano - en version skapad för uppgifter på enheter som mobiler.

Gemini kommer att vara tillgänglig i några av Googles kärnprodukter redan från start, exempelvis använder chattboten Bard använder en version av Gemini Pro för mer avancerade resonemang, planering och förståelse.

 

Källa: https://deepmind.google/technologies/gemini/

 

Bild: Google