Privatekonomi
Publicerat: 2015-10-01

Spaning

Genombrott för betalappen Swish

Genombrott för betalappen Swish

Internetstiftelsen i Sverige har undersökt svenskarnas förhållande till olika digitala betaltjänster. Undersökningen görs på årlig basis och betaltjänsten Swish är den som växer klart snabbast i popularitet. För ett år sedan var det bara 19 procent som uppgav att de använde tjänsten. Nu är det alltså 51 procent - ökning med hela med hela 250 procent. I rapporten kan också utläsas att utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle fortgår med oförminskad styrka. Här uppges att det frekventa användandet av kontanter har minskat markant samtidigt som kortbetalningar har ökat. De senaste två åren har betalningar med kontanter flera gånger i veckan eller oftare minskat med 23 procentenheter medan motsvarande ökning för kortbetalningar är 11 procentenheter.
Läs mer här: http://www.internetstatistik.se/artiklar/swish-effekt-pa-den-mobila-betalmarknaden/