Resa
Publicerat: 2023-02-17

Spaning

Genombrott för elbilen under 2022

Genombrott för elbilen under 2022

I slutet av 2022 var 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det innebär en ökning med nästan 80 procent jämfört med året innan. Det följer av elbilarnas stora genombrott bland nyregistrerade personbilar, där var tredje bil var en elbil. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Andelen elbilar uppgick till 32 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar, jämfört med 18 procent under 2021. Andelen elbilar i trafik är 4 procent.

Var tredje elbil i landet är registrerad i Stockholms län, totalt 63 710 elbilar. Därmed är 7 procent av alla personbilar i trafik i Stockholms län elbilar. Elbilarna ökade mest i Västernorrlands län, där antalet elbilar mer än fördubblades under 2022. De bilar som enbart drivs med bensin utgör hälften, 50 procent, av alla personbilar i trafik, även om andelen sakta minskar (-2 procentenheter). Högst andel bensinbilar i trafik har Gotlands län med 64 procent.

Biltätheten har minskat något, 474 personbilar i trafik per 1 000 invånare i slutet av 2022 jämfört med 477 året innan. Gotland hade högst biltäthet med 603 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 396 personbilar per tusen invånare.

 

Källa: https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/

 

Bild: Depositphotos