Media
Publicerat: 2016-01-27

Spaning

Genombrott för online tittande 2015

Genombrott för online tittande 2015

När Mediavision sammanfattar 2015 konstaterar man att förflyttningen från traditionell TV till online varit mycket kraftig. I befolkningen som helhet är ökningen i både räckvidd och tittartid tvåsiffrig. I absoluta tal är det dock yngre som ökar allra mest. I åldrarna 15-34 år uppgick dagligt tittande på strömmade tjänster till närmare en timme om dagen under årets avslutande kvartal. Framförallt lockar Netflix och Youtube. Sammantaget nådde de två amerikanska tjänsterna en andel på över 50 procent av allt online-tittande. Detta gör att Netflix och Youtube står starka även när de jämförs med traditionella, svenska, TV-kanaler. Under det fjärde kvartalet 2015 var tittandet på Netflix och Youtube lika stort som eller större än många traditionella TV-kanalers, inklusive SVT2, TV3 och Kanal 5. Endast TV4 och SVT1 har ett högre dagligt tittande i hela gruppen 15-74 år.
Läs mer här: http://www.mediavision.se/nyhet/mediavision-tv-tittande-online-nar-nya-hojder/