Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-04-29

Spaning

Seniora mobilsurfare nöjda

Seniora mobilsurfare nöjda

Svenska seniorer mobilsurfar som aldrig förr. Under årets första kvartal har surfandet bland personer över 61 år ökat med 58 procent. Det visar ny surfstatistik från Telenor. Samtidigt är seniorerna de som är mest optimistiska till sin skärmtid, där sju av tio anser att den påverkar det sociala livet positivt.

Samtidigt som seniorernas mobilsurf fortsätter att skjuta i höjden menar nästan sju av tio (68 procent) att skärmtiden också påverkar deras sociala liv positivt. Ungefär fyra av tio har breddat sitt sociala nätverk (39%), stärkt befintliga sociala relationer (38%) eller fått en ny nära vän (30%). Lika många (40%) uppger även att man har lärt sig nya färdigheter online, där matlagning toppar listan. Bland seniorerna finns även en stark delningskraft i sociala medier. Det man helst delar med sig av är resor, kulturupplevelser och familjeumgänge – tätt följt av engagemang i politik och/eller samhällsfrågor.

Undersökningen visar även att seniorer varken känner skuldkänslor över sitt mobilanvändande eller upplever oro över att de skulle använda mobilen för mycket. Hela sju av tio anser att de i hög grad har god kontroll över sin mobilanvändning. Samtidigt som drygt hälften svenskarna (54%) uppger att digitala konversationer lättare leder till missförstånd uppger lika stor andel (55%) av seniorerna att de inte tycker att det är ett problem. En övervägande majoritet, 81 procent upplever heller ingen oro eller stress över att behöva visa upp en friserad bild av sig själva i sociala medier.

Källa: Telenor