Hälsa / Träning
Publicerat: 2011-12-08

Spaning

God hälsa – en klassfråga?

God hälsa – en klassfråga?

Klass har historiskt sätt mest handlat om vilket jobb (titel) vi har och hur mycket pengar vi tjänar. I dagarna presenterar Stockholms Läns landsting den senaste Folkhälsorapporten. Den visar att även hälsan börjar bli ett mått på vilken klass vi tillhör. Generellt blir vi enligt undersökningen friskare och lever längre men rapporten visar en fortsatt ökning av andelen människor som anser sig vara överviktiga och här finns ett samband med utbildning, inkomst och bostadsområde. Lägre utbildning, lägre inkomst och ju längre från centrala Stockholm man bor desto större andel överviktiga och större andel som upplever att de inte mår bra. Häri ligger nu en stor utmaning, inte bara för politiker utan även för arbetsgivare och samhället i stort. Klassresa i framtiden kanske inte bara handlar om att utbilda sig och få ett bättre jobb utan även om att leva ett hälsosammare liv.