Gott förtroende för beslut fattade av AI

Fujitsu har genomfört en undersökning bland 900 företagsledare i nio länder för att förstå framstegen inom digital transformation. Intervjupersonerna kom från olika sektorer, alltifrån tillverknings- och transportbranschen till sjukvård, finanssektor och myndigheter. Undersökningen innefattade bland annat hur förtroendet ser ut för AI när det gäller beslutsfattande och resultatet visade på en överraskande hög nivå av tillit.

Tre av fem företagsledare anser att beslut fattade av AI är mer rättvisande eftersom människor kan agera partiskt. Ytterligare fler svarade att de är villiga att låta beslut fattas av AI, under förutsättning att de får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten. Tilliten gäller framför allt inom områden där besluten har en begränsad påverkan på människor, så som kvalitetskontroll inom tillverkning.

Rapporten i sin helhet: https://www.fujitsu.com/downloads/GLOBAL/vision/2019/download-center/FTSV2019_Survey_EN_1.pdf

Bild: Depositphotos.