Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-27

Spaning

Psykisk ohälsa vanligaste sjukskrivningen

Psykisk ohälsa vanligaste sjukskrivningen

Forskning från Högskolan i Gävle har presenterat underlag kring sjukskrivning och har kommit  fram till ändrade mönster kring anställningar och arbetsförhållanden som orsaker kring psykisk påfrestning och som leder till sjukskrivning bland unga. Forskningen gjordes inom branschen handel. Av de anledningar som man ser utgöra det största faktorerna till psykisk ohälsa var korta och annorlunda anställningsformer än tidigare, där man idag i en större utsträckning byter jobb flera gånger i sitt liv än tidigare, vilket påverkar trygghet och omställningar hos individen. Kompetensutvecklingen var en viktig faktor också, där man måste få utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att inte halka efter inom sitt arbetsområde som påverkar ens mående som individ.  Att känna sig begränsad och att inte ha ett inflytande inom sin roll som anställd var andra faktorer som gör att välmåendet på arbetsplatsen kan komma att påverka negativt.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/20/arbetsplatsen-central-for-att-minska-ungas-psykiska-ohalsa/