Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-03-16

Spaning

GPT-4 är här

GPT-4 är här

Open AI har släppt nästa version av sin språkmodell, GPT-4. Enligt OpenAI ska den nya versionen vara bättre på både kreativitet och samarbete och ha bättre förmåga till resonemang jämfört med den version som används för Chat GPT. Enligt Open AI gör GPT-4 också långt bättre ifrån sig i tester som tentamen till advokatexamen och ”biologiolympiaden”. Den nya modellen är multimodal och kan förutom text också tolka bilder, exempelvis genom att föreslå recept utifrån en bild på ingredienser. Den nya modellen ska inte lika ofta som föregångaren svara på icke tillåtna frågor och ska vara 40 procent bättre att ge svar som faktiskt är sanna. GPT-4 finns tillgänglig för allmänheten via prenumerationstjänsten Chat GPT Plus, och utvecklare kan skriva upp sig på väntelistan för tillgång till ett API.

 

Källa: https://openai.com/research/gpt-4

 

Bild: Screenshot