Grannen skapar trygghet enligt svenskarna

Grannen skapar trygghet enligt svenskarna

Nästan var tredje svensk känner sig inte helt trygg och det är nu i november och december man uppger att otryggheten är som störst. Det visar ”Svenskarna och Trygghet 2018”, en nationell rapport framtagen av Verisure i samarbete med Kantar Sifo.

Totalt har 6 300 svenskar svarat på frågor om hur trygga de känner sig i sitt hem och närområde. Rapporten visar att nästan var tredje svensk (28 %) inte känner sig helt trygg i sitt område och att november (37 %) och december (40 %) är de otryggaste månaderna på året. Värst är det för unga kvinnor mellan 18–29 år där enbart 59 procent uppger att de känner sig trygga.

Att otryggheten är som störst i november och december kan alltså handla om att det blir mörkare, men siffror från rapporten visar också att andra aspekter kan påverka. Exempelvis uppger nästan var tredje svensk (28 %) att de är oroliga för att bli utsatta för inbrott, och siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att det förra året skedde flest bostadsinbrott i november och december (2 698 respektive 2 498).*

För att skapa en högre känsla av trygghet uppger svenskar att grannen (55 %), säkerhetsdörr (43 %) och inbrottslarm (40 %) är det som minskar oron för inbrott. Tilliten till grannar är däremot inte lika stor – enbart hälften av de tillfrågade tror att grannen skulle agera vid ett inbrott i deras hem.

Källa: https://www.verisure.se/om-oss/media.html#/documents/svenskarna-och-trygghet-2018-83247