Reklam Värderingar
Publicerat: 2017-03-21

Spaning

Gräns-överskridande reklam

Gräns-överskridande reklam

Reklambyrån Lola MullenLowe har för Unilevers glassmärke Magnum nu tagit fram en ny reklam som ska framställa varumärkets syn på njutning, diversifiering och acceptans. Filmen är normbrytande på så vis att i filmen, som visar ett bröllop, är paret som ska gifta sig två kvinnor. Filmen har visats i Australien som först marknad men är tänkt att rullas ut på andra marknader runt om i världen.
Läs mer om kampanjen här: http://lola-mullenlowe.com/work/Snacks/Magnum-Wedding.html