Hem / Boende
Publicerat: 2023-06-22

Spaning

Grönare städer önskas

Grönare städer önskas

I White Arkitekters rapport Den hållbara staden framkommer det att grönska är det flest personer i Sverige vill se mer av i stadskärnan. Goda shoppingmöjligheter genom fler butiker är sekundärt. Rapporten Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning om svenska folkets åsikter, beteende och preferenser i den byggda miljön. I undersökningen har respondenterna fått svara på vad de vill se mer av i den stadskärna som de bor närmast.

Resultatet visar att grönområden är något är som mycket efterfrågat. Högst upp på listan hamnar nämligen grönska och planteringar, det uppger så många som 37 procent. Det är framför allt unga mellan 18–29 år som önskar detta, det svarar 45 procent i åldersgruppen. Även fler parker är något som 17 procent önskar.

Utöver grönska är kommersiella ytor som butiker och uteserveringar något som många önskar. I White Arkitekters Novus-undersökning svarar 30 respektive 27 procent att de vill se mer av detta i stadskärnan. Men även gemensamma ytor som främjar sociala interaktioner och vila är något som hamnar högt upp på listan, hela 25 procent uppger nämligen att de vill se fler torg med bänkar och utemöbler.

 

Källa: https://whitearkitekter.com/se/den-hallbara-staden-en-insiktsrapport/

 

Bild: Press White Arkitekter/ James Silverman