Mat / Dryck
Publicerat: 2016-07-08

Spaning

Hållbarare livsmedel

Hållbarare livsmedel

Axfood har tagit fram en ny rapport, ”Matkassen 2030”, som beskriver hur de ser på den framtida livsmedelskonsumtionen i Sverige. Genomgående tema är fokus på mer ekologisk mat och en hållbarare konsumtion. Man vill också bidra till att halvera matsvinnet. Med det som grund och med 79 konkreta förslag till åtgärder vill Axfood med rapporten bidra till en mer hållbar livsmedelsstrategi för Sverige.
Läs mer i rapporten: http://www.axfood.se/Documents/Pdf/PressReleases/sv/att_3591693.pdf