Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2016-11-15

Spaning

Hälsoresande ökar starkt

Hälsoresande ökar starkt

Hälsotrenden i resebranschen är fortsatt starkt. En ny rapport från Global Wellness Institute visar att hälsoresande växer dubbelt så mycket så traditionellt resande. Enligt rapporten växte den globala marknaden för hälsoresor med 14 procent mellan 2013 och 2015 medan den totala resemarknaden växte med 6,9 procent. Man förutspår också fortsatt stark tillväxt för denna typ av resor, +37,5 procent till 2020. I rapporten skiljer man på om hälsa är det primära eller sekundära med resan. Här visar statistiken att det sk sekundära hälsoresandet växer starkast. Det vill säga vi helst ha lite ha av både och, helst både nytta och nöje med resandet.
Läs mer här: https://www.globalwellnessinstitute.org/international-wellness-tourism-growing-much-faster-than-domestic