Kultur / Fritid
Publicerat: 2022-04-26

Spaning

Härnösand får VR-studio

Härnösand får VR-studio

En träningsmiljö helt baserad på datorsimulerad verklighet byggs upp i Härnösand. Pionjärsatsningen har fått namnet VR-studion och anläggningen är den första i sitt slag i Norrland. Nu öppnar VR-studion för externa kunder. Den tekniska utrustningen känner inte bara av hur testpersonen rör sig i rummet utan kan också registrera kroppsspråk, tonläge och ordval, vilket gör det möjligt att träna på exempelvis social interaktion och konflikthantering.
Ett träningstillfälle inleds med att testpersonen får en kort bakgrundsinformation om tekniken och om scenariot. Sedan är det bara att ta på hjälmen som levererar syn- och hörselintrycken, och försöka lösa uppgiften i den datorsimulerade, tredimensionella miljön. Bakom VR-studion står Lärcentrum på Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning och Technichus Science Center, och studion finns i Technichus lokaler.
 
Källa: https://vr-studion.se/
 
Bild: Press Härnösand