Historiskt många läser magasinet Friluftsliv

Historiskt många läser magasin Friluftsliv

Det ökade intresset för friluftsliv avspeglar sig nu även i våra läsvanor. Ny mätning från Orvesto visar att Friluftsfrämjandets medlemstidning Friluftsliv ökat sitt läsarantal med 20% från föregående mätning. 91 000 personer läser nu tidningen och det är det högsta antalet i Friluftslivs historia.

 

Källa: https://www.friluftsframjandet.se/magasin-friluftsliv/

 

Bild: Press Friluftsfrämjandet