Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-10-15

Spaning

Poddar mer meningsfullt än sociala medier på Internet

Poddar mer meningsfullt än sociala medier på Internet

Nu är årets stora internetrapport här, Svenskarna och internet 2019. Internetstiftelsen har i rapporten ställt frågar om, förutom om den generella internetutvecklingen, hur meningsfull den tid svenskarna lägger på internet upplevs. Man har även ställt också frågor om användandet av olika digitala samhällstjänster så som att deklarera via Skatteverket, ansöka om bygglov och planera resor med kollektivtrafik.
En stor majoritet av internetanvändarna - 83 procent - använder sociala medier, även om tillväxten nu har planat ut. Men när vi undersöker hur meningsfull och väl använd tiden på nätet upplevs, framgår att bara en fjärdedel anser att deras tid på sociala medier är meningsfull. Barnfamiljer är den grupp som tycker att det är minst meningsfullt att spendera tid på sociala medier. Däremot upplever mer än var tredje person född utanför Norden att det är väl använd tid.
Nästan hälften av de som tittar på film och video eller lyssnar på poddar och ljudböcker på nätet tycker att det är väl använd tid. I toppen vad gäller meningsfullhet återfinns användande av nyhetsappar, som nästan tre av fem tycker är väl använd tid. I botten av listan finns mobilspel, som endast en av tio tycker är meningsfull tid.
I rapporten finns också frågor om digitala samhällstjänster. Och inställningen är mycket positiv. Hela 85 procent av befolkningen tycker att digitala samhällstjänster underlättar för dem. Digitala samhällstjänster underlättar för de flesta, men en stor grupp svenskar känner inte att livet blir enklare med nätet och digitala tjänster.
För alla är inte lika lyriska. Bland människor som är 76 år eller äldre tycker var femte person att de digitala samhällstjänsterna försvårar för dem. Även lågutbildade och låginkomsttagare halkar efter vad gäller nyttjande av digitala samhällstjänster.
 
Läs rapporten: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/