Media
Publicerat: 2015-03-27

Spaning

Hötorgscity lanserar magasin på Instagram

Hötorgscity lanserar magasin på Instagram

Användandet av Instagram tar hela tiden nya former. Ett nytt intressant exempel är Hötorgcity som via sitt instagram konto, @hotorgscitymagazine, erbjuder det fysiska magasinet i ny form med hjälp av gästredaktörer. Hötorgscity Magazine funkar via taggar som tar användaren till fyra enskilda sidor. På en av sidorna finns gästredaktörer/ influencers som bidrar med innehåll under en månad. Detta kommer sedan att kopplas samman med event en gång per kvartal på Sergelgatan.
Foto: Hötorgscity Magazine
Se mer här: https://instagram.com/Hotorgscitymagazine