Media
Publicerat: 2017-05-30

Spaning

TV och rörlig bild allt viktigare för sociala medier

TV och rörlig bild allt viktigare för sociala medier

Rörlig bild, eller video, får en allt starkare ställning i sociala medier. Och det märks tydligt att konsumenterna uppskattar att titta via t.ex. Facebook, Instagram eller Snapchat. I en färsk analys från Mediavision slås fast att nära 5,5 miljoner använder sociala medier en genomsnittlig dag. Facebook är mest populärt med ungefär fem miljoner dagliga användare. Därefter följer Instagram som når nära tre miljoner av alla svenskar en genomsnittlig dag.
I Mediavisions analys konstateras att videokonsumtion via sociala medier är mycket vanligt i Sverige idag. Hela 65 procent av dem som använde någon social media ”igår” tittade på videoinnehåll via dessa sidor. I siffrorna ingår inte Youtube. Och inte särskilt förvånande är det bland de unga som tittandet är som allra störst. Bland 15-34-åringarna tittar drygt 80 procent av sociala mediekonsumenterna på video en genomsnittlig dag, att jämföra med 50 procent bland 55-74-åringar.
Läs mer om undersökningen här: http://www.mediavision.se/tv-och-rorlig-bild-allt-viktigare-for-att-locka-till-sociala-medier/