Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-03-01

Spaning

Hybridplan fångar sina föroreningar

Hybridplan fångar sina föroreningar

MIT har tagit fram en ide för hur ett (bränsledrivet) flygplan med hjälp av en gasturbin som alstrar ström till motorer och kabin samtidigt ta hand om 95 % av kväveoxidutsläppen.
MITs ide skulle kunna vara ett steg på vägen, ett hybridsystem med en gasturbin och som samtidigt kan processa bränslets föroreningar.
Det kämpas inom flygindustrin att få fram något drivs på annat sätt än flygbränsle och som är grönare.
Bild: MIT