Arbetsliv
Publicerat: 2019-09-20

Spaning

Ikea ska producera mer förnybar energi än vad som används till 2020

Ikea ska producera mer förnybar energi än vad som används till 2020

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige ingår, överskrider ett av sina viktiga hållbarhetsmål till 2020. Koncernen kommer att producera mer förnybar energi globalt än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt har man investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi.

I och med de senaste tillskotten – två solcellsparker i USA och en vindkraftpark i Rumänien – kommer mer förnybar energi produceras än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt äger Ingka-koncernen 920 000 solpaneler och 534 vindkraftverk samtidigt som ytterligare 700 000 solpaneler planeras i USA. Koncernens totala produktion av förnybar energi uppgår nu till totalt 1,7 GW, vilket motsvarar 187 miljoner tända LED-lampor. IKEA Sverige nådde målet redan 2015 och äger idag 46 vindkraftverk i Dalarna och Härjedalen.

Källa: https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/newsroom/pressmeddelanden-pub00a35621

Bild: Press Ikea