Arbetsliv
Publicerat: 2020-11-13

Spaning

Global plattform för gigarbeten till Sverige

Global plattform för gigarbeten till Sverige

Nu lanseras en av världens största gig-plattform i Sverige. För att dra nytta av gig-ekonomin och människor som söker mer flexibilitet eller kortvariga uppdrag har rådgivnings- och revisionsföretaget EY utvecklat ”GigNow”. GigNow är en plattform som gör det enkelt att hitta flexibla eller korta konsultuppdrag i hela världen och även förenklar kompetensförsörjningen för företag. Plattformen har cirka 400 korttidsuppdrag tillgängliga globalt per dag. Lanseringen i Sverige är en del av den fortsatta expansionen av EY:s plattform för gigarbeten.
GigNow använder en avancerad sök- och rankningsfunktioner för att sortera kandidaternas färdigheter och matcha dem med lediga uppdrag, bl.a. med hjälp av AI. Det går också snabbt för kandidaterna att börja ett nytt uppdrag. Mätningar visar att genom plattformen går det 60 procent snabbare att börja nästa gig-arbete. Plattformen förmedlar uppdrag globalt inom ett brett spektrum av kompetensområden, inklusive affärsrådgivning, transaktionshjälp, försäkring, skatterådgivning och IT samt andra affärsrelaterade områden. GigNow stödjer efterlevnaden av lokala lagar och regler som rör skatter, arbetskraft och hantering av personuppgifter, till exempel GDPR.
Med GigNow förväntas antalet personer på korttidsuppdrag genom EY öka under de närmaste åren för att komplettera befintliga team på EY. De som är kontrakterade via GigNow får också möjlighet att utvecklas genom att dra nytta av EY:s interna utbildningsprogram, till exempel digitala kurser för att lära sig nya färdigheter.
 
Källa: www.ey.com/sv_se/assurance/insourcing-services
 
Bild: Screen shot