Ikea ställer om för ökad digital handel

Ikea ställer om för ökad digital handel

Ikeakoncernen bygger nu en helt ny organisation där 7 500 jobb försvinner globalt men 11 500 nya jobb skapas. Bland annat uppger Ikea att It-verksamheten behöver gå från att vara mer traditionell till att bli mer digitaliserad.

Med den nya organisationen är fokus att bland utveckla digitalisering, hemleveranser, servicetjänster och citybutiker för att möta ett förändrat kundbeteende och nya tekniska möjligheter.

 

Källa: https://www.di.se/live/ikea-varslar-7500/