Arbetsliv Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2020-05-08

Spaning

Klimatansvar förväntas vid val av förpackningar

Klimatansvar förväntas vid val av förpackningar

En Sifoundersökning på uppdrag av Svenskt Trä visar att en majoritet tycker att det är viktigt att svenska företag tar sitt klimatansvar när de kommer till val av förpackningsmaterial. Fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. Samtidigt tror endast tre av tio att svenska företag valt förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke.
 
Källa: https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2020/5/klimatansvar-forvantas-vid-val-av-forpackningar/
 
Bild: Press, Svenskt Trä, Fotograf: Annie Anderberg.