Resa
Publicerat: 2013-03-14

Spaning

Induktionsladdning av bussar

Induktionsladdning av bussar

En av de stora utmaningarna vid att få t ex kollektivtrafiken eldriven är hur man ska lösa laddningen av bussar etc. Bombardier har nu inlett ett pilotprojekt i tyska Mannheim där man testar sin nya teknik ”Primove”. Lösningen bygger på sk induktionsladdning och bussarna kommer att laddas sladdlöst vid busshållplatserna. Laddningsutrustningen är nedgrävd under körbanan och laddningen av bussarna påbörjas så snart bussen stannat över laddningsavsnittet. Förhoppningen är att det genom denna lösning ska vara enkelt att gå över till elektriska bussar på sträckor som i dag trafikeras av konventionella bussar. Testet som nu pågår i Tyskland är på riktigt och de nya elektriska bussarna trafikerar en faktisk busslinje.
Läs mer om tekniken på: http://primove.bombardier.com/en/