Ingen försämrad mental hälsa hos unga vuxna under pandemin

En ny stor studie visar att varken unga vuxna från majoritetsbefolkningen eller från etniska minoriteter mådde märkbart sämre. I studien följdes över 3000 unga vuxna i Tyskland från när de var 17 tills de var 25 år gamla. Forskarna samlade in information om självrapporterade psykosomatiska besvär, ångest, depression och livstillfredställelse vid tre olika tidpunkter. Två före pandemin och en under pandemins inledning i april-maj 2020. I genomsnitt mådde unga vuxna bättre i pandemins inledning än vid mätningen två år tidigare när de var cirka 23 år gamla.

En huvudfråga i studien var att undersöka om unga vuxna från etniska minoriteter hade drabbats hårdare än jämnåriga från majoritetsbefolkningen. Över lag såg mönstren väldigt lika ut, dock med några viktiga skillnader. Till exempel upplevde en stor andel unga vuxna med ursprung i Asien ökad etnisk diskriminering, och fler av de unga vuxna med ursprung i Asien, Turkiet, Mellanöstern och Afrika upplevde ökad hälsorelaterad oro jämfört med unga från majoritetsbefolkningen.

Resultatet att de flesta unga vuxna inte mådde märkbart sämre utmanar flera tidigare studier som pekat på nedgångar i mental hälsa i pandemins inledning. Många av de tidigare studierna har dock baserats på mindre och icke-representativa urval och inte följt unga från innan pandemin började.

Egentligen är resultaten inte så överraskande när man tar hänsyn till hur den mentala hälsan brukar se ut vid olika åldrar enligt en av studiens forskare Stephanie Plenty. Enligt forskarna mår yngre 20-åringar generellt sämre än äldre 20-åringar. Efter en nedgång under tonårsperioden tenderar den mentala hälsan i snitt att börja förbättras när man blir lite äldre som ung vuxen. En annan förklaring till resultaten kan vara att pandemin gav många unga ett välbehövligt avbrott.

 

Källa: https://www.iffs.se/publikationer/vetenskapliga-artiklar/changes-in-young-adults-mental-well-being-before-and-during-the-early-stage-of-the-covid-10-pandemic/

 

Bild: Press Institutet för framtidsstudier