Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-02-13

Spaning

Ingen markant krympflation under 2022

Ingen markant krympflation under 2022

När SCB beräknar konsumentprisindex för att följa inflationstakten i Sverige justeras statistiken för ändrade storlekar på livsmedelsförpackningar. Summan av justeringarna kan man tolka som ett mått på så kallad krympflation, det vill säga när livsmedelsförpackningarna blir mindre utan att priset sänks med liknande proportioner. Nu konstaterar man i en rapport att i mataffären krymper inte förpackningarna i samma takt som tidigare. Faktum är att den sammantagna krympflationen på förpackade livsmedel var obetydlig under 2022. Störst var förändringen under åren 2015-2019. Vissa år har effekten av krympflation varit påtaglig nog att påverka livsmedelskostnaderna. Ett exempel är förpackningsförändringar på kaffe 2017, som höjde priserna med i snitt fyra procent. Totalt sett var det en negativ nettoeffekt av ändrade förpackningsstorlekar med 0,04 procentenheter 2022, jämfört med en positiv nettoeffekt 2021.

 

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/matpriser-paverkas-mindre-av-krympflation/

 

Bild: Depositphotos