Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2019-02-19

Spaning

Ingen avmattning för e-handeln 2018

Ingen avmattning för e-handeln 2018

2018 blev återigen ett riktigt tillväxtår för e-handeln, med en tillväxt om 15 procent, och det finns inga tecken på en avmattning. Det framgår av PostNords rapport E-barometern Årsrapport 2018 som ges ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. 2018 kom att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten. Under 2018 stod nämligen e-handelsförsäljningen för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln och tog försäljningsandelar från de fysiska butikerna. Avseende 2019 är prognosen att e-handeln kommer att växa med 14 procent och uppgå till knappt 88 miljarder kronor. Det som kan påverka tillväxten är både konjunkturella utmaningar och global konkurrens.

Helårets vinnarbransch på nätet blev livsmedelsbranschen som ökade med hela 27 procent. Den ökade tillgängligheten har tillsammans med möjligheten till tidsbesparing gjort att allt fler konsumenter fått upp ögonen för e-handeln av livsmedel. Trots de senaste årens snabba tillväxttakt finns fortsatt tillväxtpotential i branschen, då livsmedelsförsäljningen endast utgör 1,9 procent av den totala livsmedelshandelns omsättning.

E-barometern i sammanfattning:

·      E-handeln ökade med 15 procent under helåret 2018.

·      E-handeln omsatte 77 miljarder kronor under 2018, vilket betyder att e-handeln nu står för 9,8 procent av den totala detaljhandeln.

·      Två av tre svenska konsumenter angav under 2018 att de handlade på nätet under en genomsnittlig månad. Under året handlade de svenska e-handelskonsumenterna i snitt för 2 060 kronor per månad på nätet.

·      De mest e-handlade varorna per månad under året var kläder och skor (39 procent), skönhet och hälsoprodukter (32 procent) samt mediaprodukter (27 procent).

·      Stockholms län toppar den regionala listan över vilka som e-handlar mest med en e-handlande andel på 69 procent och 2200 kr per person och månad.

Ladda ner rapporten: www.postnord.se/ebarometern