Arbetsliv
Publicerat: 2021-05-25

Spaning

Inget större tapp i engagemang

Inget större tapp i engagemang

Många har befarat att engagemanget för sitt jobb skulle sjunka för de som har fått sköta sina arbetsuppgifter hemifrån under pandemin. Men så farligt mycket sämre verkar det inte ha blivit. På en 10-gradig skala ligger genomsnittet på 7,9 för vilket engagemang man upplever. Det är sämre än tidigare mätningar men inte radikalt sämre.
Benify har genomfört en undersökning med 32 000 deltagare och ställt frågor om framtidens arbetsliv utifrån förväntningar under och efter pandemin.
I undersökningen kan man även utläsa att 37 procent av de tillfrågade vill jobba mellan 40 och 60 procent hemifrån i framtiden. Andelen som inte vill jobba mer hemifrån är störst bland de äldsta och yngsta medarbetarna: 40% av Babyboomers och 36% av Generation Z säger nej till utökat distansarbete; att jämföra med 28% respektive 22% bland Generation X och Millennials.
De som vill jobba hemifrån verkar däremot vilja göra det mer av arbetstiden ju äldre de är. 13% av Babyboomers vill tillbringa 80% eller mer av sin arbetstid hemma, jämfört med 7% av Generation Z. Och omvänt: 15% av Generation Z vill tillbringa 20% eller mindre av sin arbetstid hemma, jämfört med 6% av Babyboomers.
Undersökningen visar också att den viktigaste förmånen för arbetstagare är en pensionslösning vilket ses som ett ökat behov av ekonomisk trygghet.
Ladda ner rapporten här: https://press.benify.se/posts/pressreleases/hemma-eller-pa-kontoret-sa-vill-vi-jobba-fram