Arbetsliv Hälsa / Träning Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2020-08-21

Spaning

Befolknings-strukturen i Sverige påverkas av pandemin

Befolknings-strukturen i Sverige påverkas av pandemin

Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män). Folkökningen under det första halvåret på 24 801 personer är den lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror på en stor minskning av invandringen och en ökning av dödsfallen under coronapandemin. Samtidigt har antalet födda och utvandrare minskat marginellt jämfört med första halvåret 2019. Det medför en halvering av både invandrings- och födelseöverskottet.
Under årets första sex månader föddes 58 265 barn vilket var något färre än under samma period förra året. Samtidigt dog 51 405 personer, vilket är 6 548 fler än under motsvarande period 2019. Detta ledde till att födelseöverskottet halverades från 13 739 till 6 860 personer, jämfört med första halvåret 2019. 112 kommuner har under det första halvåret en naturlig folkökning, 174 kommuner hade en minskning och 4 kommuner hade lika många födda som döda.
Under de sex första månaderna 2020 ökade folkmängden i 173 kommuner, vilket är 60 procent av Sveriges kommuner. Det är 36 kommuner färre än under samma period förra året då folkmängden ökade i 209 kommuner.
Folkökningen var som vanligt störst i de tre storstadskommunerna, men ökningen är betydligt lägre än vanligt, framförallt har Stockholm haft en mer modest ökning vilket gjort att det är Malmö som har haft den högsta folkökningen under årets sex första månader. I både Stockholms och Göteborgs kommuner flyttade fler från än till respektive kommun. Stockholms kommuns flyttnetto var -1 703 personer, och Göteborgs -109 personer. Malmö hade däremot ett positivt flyttnetto på 502 personer. Stockholms stora negativa flyttnetto förklaras främst av att fler flyttar till andra kommuner i länet än vice versa, flyttnettot inom länet var -3 352 personer.
Invandringen som under det första halvåret uppgick till 36 058 personer är det lägsta sedan 2005. Jämfört med motsvarande period 2019 är det en minskning med 34,7 procent. Även utvandringen, som uppgick till 21 289 personer, var lägre än året före men minskningen var betydligt mer marginell, 0,9 procent, vilket gör även invandringsöverskottet till det lägsta sedan 2005.
 
Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-forsta-halvaret-2020/
 
Bild: SCB